Уважаеми Господа,
Фирма Карнавал ЕООД
е официален представител на холандската фирма NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V - Холандия, която произвежда и експортира широка гама продукти, свързани със зимното почистване и поддръжка на пътищата.


Години наред в България за зимната поддръжка и почистване на пътищата се използваше единствено Натриев Хлорид, като евтино и широкоразпространено средство за обезледяване.
Практиката обаче показва, че обикновената индустриална сол Na Cl не е достатъчно ефективна , особено при температури под - 6°С, при които тя спира своя ефект, причинява сериозни щети на обкръжаващата пътна растителност, може да замърси водната повърхност, както и източниците за питейна вода и не на последно място - има силно корозийно действие върху бетонови и метални конструкции.

В много страни със законова рамка, нейната употреба е изключително ограничена или изцяло забранена.Пример за това е Канада, където употребата на Натриев Хлорид за обезледяване е абсолютно забранен. С цел запазване на екологията,употребата му е ограничена в отделни региони на Словакия. Абсолютна забрана в Европа има за употребата му по летищата и в райони , граничещи с национални паркове и питейни водоизточници.

Ние смятаме, че с присъединяването на България към Европейския съюз и приобщаването на страната към европейските изисквания се появява нужда от по-висококачествени и ефективни продукти за поддържане безопасността и движението по пътищата през зимата, за намаляване на екологичните щети, за ограничаване корозийното действие на използваните за целта обезледители и запазването на пътната инфраструктура, както и спестяване на операции, свързани със снегопочистване.

Продуктът, който бихме искали да Ви предложим е 47% концентрат
на Магнезиев Хлорид (Mg Cl2), под формата на люспи.

Защо Ви го препоръчваме?

Основните критерии по който се оценява ефективността на даден обезледител са :

  1. Температурата до която той действа
  2. Скорост на осъществяване на процеса “топене“
  3. Продължителност на действие
  4. Корозия и щети върху околната среда

Обезледяващите химикали , които обикновено се използват за да размразят снега и леда е необходимо първо да привлекат или да влязат в контакт с влагата и да образуват разтвор –на химически език – воден солен разтвор. Тогава разтворът навлиза надолу през леда и снега докато стигне до пътната настилка.
Веднъж достигнали до пътната настилка, разстелени по повърхността , те позволяват на леда и снега да се разтопи да бъде възможно да се подкопае чрез механична обработка, тоест чрез изстъргване или гребло.Химическото поведение е едно и също в тази смес, но различията по отношение на това как работят обезледителите са забележителни. Основната причина за тези различия е , че някои химикали отнемат повече време докато се разтворят, преди да могат да започнат да проникват в леда и снега.

Макар, че снега и леда са просто замръзнала вода, влагата при много ниски температури, предизвикващи замръзване не е налична, така , че втечняването е по-бавно. От всички химикали, Калциевия хлорид и Магнезиевия хлорид имат най-голяма способност да привличат и задържат влагата от тяхното обкръжение. Това води до ускоряване на процеса на разтваряне и разтопяване, не изисква допълнително почистване на настилката след прилагането им , не замърсява въздуха.

Екзотермични и ендотермични реакции

При осъществяване на реакция между обезледителя и снега и леда за размразяването им от значение е отделянето на топлина. При разтварянето на Магнезиев Хлорид се освобождава топлина или се получава така нар.екзотермична реакция.

При Натриевия хлорид е точно обратното-той изтегля 41147 Джаула от обкръжението си , докато влиза в разтвор с него ,т.е получава се ендотермична реакция.

Скорост на процеса топене и продължителност

При използването на обезледители, един от показателите за ефективност е времето за което се осъществява процеса на разтопяване и продължителността на действие на обезледитела. Повечето познати обезледители в това число и Na Cl – Натриев Хлорид в своя естествен вид са в твърда форма и приложени като обезледители, макар и във воден разтвор на пътя, те се стремят към възвръщане на своето естествено твърдо състояние, което води до краткотрайно действие, натрупване на големи количества от тях по пътната повърхност и многократно приложение.
Обезледителите, които химически реагират на влагата на въздуха имат свойството да разтопяват много по-бързо леда и снега. Люспите от Магнезиев Хлорид, които предлагаме съдържат 6 молекули вода, силно хигроскопични са и влизат лесно и бързо в контакт с влагата от въздуха. Това позволява на разтопяващия разтвор да действа много по-продължително върху пътната повърхност и съответно да съкрати с около 40% операциите, свързани със снегопочистване и обезледяване.

Ниска точка на замръзване

22% концентриран воден разтвор на Магнезиев хлорид замръзва едва
при температура под -35°С


При температура по-ниска от -15°С, 22% концентриран воден разтвор на Натриев Хлорид вече ще е замръзнал .

На практика Натриевия хлорид не действа при температури по-ниски от -6°С.

Корозия

Голяма част от нарушената структура на бетона и асфалта след студена зима се дължи на естествените процеси , които протичат – замразяване и размразяване.Влагата ,която прониква в порите на бетона или асфалта и превръщането на тази влага в лед, създават натиск и напрежение в структурата на бетона и асфалта.
Използването на обезледители, които имат не достатъчно продължително действие и не са ефективни при ниски температури, води до увеличаване на процесите на размразяване и замръзване, многократно повтаряне на операциите, свързани с почистване и натрупване на големи количества от тези обезледители върху пътя или бетона.

Магнезиевия хлорид , като обезледител с ниска точка на замръзване и продължително действие ограничава корозията и намалява риска от бързо и повторно замръзване.

Превантивното влажно пръскане на пътя с воден разтвор на Магнезиев хлорид не позволява образуването на лед и поледица!

Друго негово приложение е подтискане образуването на прах и в някои скандинавски страни това му приложение е широко разпространено.


Надяваме се , че изброените по-горе предимства, както и инструкциите за приложение , описани в брошурата ни , са достатъчно убедителни за да включите този химикал в гамата от обезледители, които ще ползвате тази зима за поддръжка и почистване на пътища, паркинги и пешеходни зони.

 

начало