47%
Магнезиев Хлорид
Mg Cl2 (Mg Cl2 .6 H20)

на люспи
<<<
96%
Калциев Хлорид
Ca Cl2
на гранули
>>>

ПЕТ НАЧИНА ЗА УПОТРЕБА НА 47% MgCl2 – ЛЮСПИ

1. В чист вид, чрез директно сухо пръскане на люспи,
без прибавка на други обезледяващи средства.


Дозировка: от 0.3 кг.- до 0.5 кг за кв. метър

Приложение: В този вид се ползва за размразяване на тънки заледени участъци с черен лед , дворове, паркоместа, по улици или пред магазини, на места, до които машините за разпръскване нямат достъп.
Ако е ветровито се препоръчва да се използва Mg Cl2 вместо Na Cl
( обикновена индустриална сол) , най-вече заради хигроскопичните свойства на MgCl 2, които полепват бързо и лесно по повърхността , която се пръска.

2. Сухо пръскане на смес от 20% люспи Mg Cl 2 + 80% Na Cl.

Дозировка 200g Mg Cl2 +800g. Na Cl за 40 кв. м площ
Единична доза смес за 1 кв.м -25 гр. (5г. Mg Cl 2+20г Na Cl)

Приложение:
Тази комбинация се прилага върху тънки слоеве от сняг или влажни повърхности, за които не разполагате с течен разтвор за стартиране на процеса на разтопяване

НАЙ-ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНАТА УПОТРЕБА НА ТОЗИ ОБЕЗЛЕДИТЕЛ
Е ПРЪСКАНЕ САМО С ВОДЕН КОНЦЕНТРИРАН РАЗТВОР ИЛИ КОМБИНАЦИЯ НА ВОДЕН КОНЦЕНТРИРАН РАЗТВОР СЪС СУХ Na Cl .


КОНЦЕНТРИРАН ВОДЕН РАЗТВОР НА MАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД
Обикновено се прилага следната формула , според която се изчислява необходимото количество вода за приготвяне на различни концентрирани разтвори на Mg Cl :

[кг. люспи Mg Cl2 x 47% - кг люспи Mg Cl2 ] : 1000kg/m3 вода
желания % разтвор

или за да приготвим 22% концентриран разтвор на Mg Cl2 от 25 кг. люспи
са необходими 28л вода
25 кг.х47 -25=28 л вода : 1000= 0.028 куб.м вода
22
РАЗЛИЧНИ КОНЦЕНТРИРАНИ РАЗТВОРИ НА Mg Cl2 според температурата на въздуха
-_( от -4°С до -16°С ) -15% концентриран разтвор на Mg Cl2

Дозиране : 250кг люспи от Mg Cl2 се разтварят в около 533 л.вода
25кг.люспи MgCL 2 се разтварят в около 53 л.вода
-( от - 16°С до -20°С)-17% концентриран разтвор на Mg Cl2

Дозиране: 250 кг люспи MgCL 2 се разтварят в около 441 л.вода
25 кг.люспи Mg Cl2 се разтварят в около 44 л вода
-( от - 20°С до -30°С)-22% концентриран разтвор на Mg Cl2

Дозиране: 250 кг люспи Mg Cl2 се разтварят в около 284 л.вода

Съотношения за приготвяне на различни концентрирани водни разтвори

% концентриран разтвор Кг. люспи Магнезиев Хлорид Литри Вода
15% 100 кг.
213 л.
200 кг. 426 л.
300 кг. 640 л.
500 кг. 1066 л.
1000 кг. 2133 л.
17% 100 кг. 176 л.
200 кг. 352 л.
300 кг. 529 л.
500 кг. 882 л.
1000 кг. 1765 л.
22% 100 кг. 113 л.
200 кг. 227 л.
300 кг. 341 л.
500 кг. 568 л.
1000 кг. 1136 л.

3. Против заледяване , преди снеговалеж –течно пръскане на 15%,17% или 22% концентриран разтвор на Mg Cl2

4.Na Cl +5% от течен концентриран разтвор на Mg Cl2

Често срещана употреба е използването на груба, нерафинирана смес , получена от смесване на Na Cl ,като основна сол + 5% течен 25%-22% рзтвор на MgCl 2 .

5. 70% суха форма на Na Cl + 30% от течен концентриран разтвор на Mg Cl2( 25-22%).

Това е най-често използваната употреба в Европа за превантивно влажно солно пръскане.
За целта се смесва 70% сух Na Cl и 30% от течен Mg Cl
Покривна площ : 15g/кв.м.

Пример за изчисление:
Пътна повърхност 900 000 кв.м.
0.015kg x 900.000кв.м.=13500 кг.смес от MgCl2 и NaCl=
13,5 T x70%=9,45 Тона Na Cl
13,5 T x30%=4,05 Tона течен Mg Cl2

Ако се ползва 22% концентриран разтвор на Mg Cl 2 за получаването на 4 тона течен Mg Cl 2 са необходими около 1800 кг.люспи Mg Cl2 и 2045 l вода.
Или за поддръжката на 900 000 кв.м са необходими 9.45 тона Na Cl и
1.8 тона Mg Cl2

 

начало

 

 

 

Калциев Хлорид Ca Cl2 Гранули

Описание на продукта и начини на употреба.
В сурови зимни условия, гранулите на Калциев Хлорид се използват като изключително ефикасно средство за предотвратяване образуването на лед и поледица , за бързо размразяване на силно обледени участъци, както и през пролетта като потискащ образуването на прах агент на неасфалтирани и непавирани пътни участъци.Действието му като потискащо праха вещество е няколко месеца.

ПРЕДИМСТВА

Намалява с 50% количеството сол, необходима за зимно почистване.
Хигроскопичният характер на разтвор на Калциев Хлорид го прави изключително ефикасно спойващо вещество и не позволява образуването на прах и сол във въздуха ,причинявани от движението на автомобили.
Течният разтвор на Калциев Хлорид действа продължително и не се стреми да възвърне твърдата си форма ,както това се получава с Натриев Хлорид.
Ниски складови и транспортни разходи- 1 Тон гранулиCa Cl2 се равнява на 6 Тона разтвор за пръскане.
Работи при екстремално ниски температури.

УПОТРЕБА
А. СУХО ПРЪСКАНЕ
1. В чист вид ,чрез директно сухо пръскане на гранули,без прибавка на други обезледяващи средства.Скоростта на топене на леда е изключително висока, действието му се отчита незабавно и не позволява образуването на нов лед за продължителен период от време.
Приложение : В този вид се ползва за размразяване на силно заледени участъци с черен лед , дворове, паркоместа, по улици или тротоари, на места, до които машините за разпръскване нямат достъп.
Важно !!! Задължително е използването на гумени ръкавици.

Б. ТЕЧНО ПРЪСКАНЕ
2. С воден концентриран разтвор –превантивно, против заледяване,
преди снеговалеж
Съотношения за приготвяне на различни концентрирани водни разтвори
По формулата :
Кг гранули Ca Cl2 x 96% - Кг.вложени гранули : 1000кг= куб.м..вода за разтвора
Желан % разтвор

T° C % концентриран
разтвор
Кг. гранули 96%
Калциев Хлорид
Литри Вода

От -5° C
до -10° C

17% 25 кг. 116 л.
50 кг. 232 л.
100 кг. 465 л.
200 кг. 930 л.
300 кг. 1395 л.
500 кг. 2324 л.
1000 кг. 4647 л.
От -10° C
до -18° C
20% 25 кг. 95 л.
50 кг. 100 л.
100 кг. 380 л.
200 кг. 760 л.
300 кг. 1140 л.
500 кг. 1900 л.
1000 кг. 3800 л.
От -18° C
до -26° C
22% 25 кг. 84 л.
50 кг. 168 л.
100 кг. 336 л.
200 кг. 673 л.
300 кг. 1000 л.
500 кг. 1682 л.
1000 кг. 3364 л.


Различните концентрирани разтвори се приготвят в зависимост от температурата на въздуха.
При понижаване на температурите се увеличава концентрацията на разтвора.
30% концентриран разтвор на Калциев Хлорид действа при екстремално ниски температури - от - 35° С до - 40° С.
За приготвянето на водния концентриран разтвор се препоръчва 2/3 от вместимостта на предназначения за това съд да се напълни с вода, след което определеното за разтваряне количество Калциев Хлорид се добавя постепено и се разбърква с механична бъркалка или въздушен компресор .

3. КОМБИНАЦИЯ НА 1/3 ОТ ВОДЕН РАЗТВОР НА Ca Cl2 + 70% Na Cl
1/3 от приготвения концентриран воден разтвор на Ca Cl2 се допълва с 2/3 сух Na Cl .


Съхранение и складиране на продукта

Гранулите на Ca Cl2 не са опасни и ако се съхраняват в сухо помещение , без влага и прах , тяхната годност и действие се запазва за срок от две години от датата на производство.
Разтворът на Калциев Хлорид е умерено корозиен по отношение на стоманени и алуминиеви повърхности.
За препоръчване е разтворът да се съхранява в съдове от въглеродна стомана, полипропилен, полиетилен или полиестер.

 

 

начало